ltt_farvet2

Logoet

Gennemsigtigheden af LEAD THE TALENTS logo afspejler vores åbne tilgang såvel som vores symbiotiske relation til vores samarbejdspartnere og talenter.

Diamantfiguren giver vores logo et unikt præg og symboliserer behovet for at gå ind til kernen og finde det indre talent og potentiale.

Samtidig handler det også om at sikre de sikre optimale betingelser og miljøer for talentudvikling.

Særtegn

 • Mangfoldighed - De mange farver, former og kanter

 • Værdi - Vi skal være værdiskabende for alle samarbejdspartnere og talenter

 • Ekspertise - det kræver talent at udvikle talenter

 • Rund og med kant - i harmoni med fokus på det hele menneske

 • Stråleglans - tiltrækningskraft, stabilitet, hårdhed, professionalitet

 • Screening - at spotte de største potentialer

 • Diamanten

  Diamanter har igennem historien fascineret mennesker, og disse skinnende objekter har altid haft en dragende tiltrækningskraft verden over. Diamanter er sjældne og utroligt svære at finde. Faktisk udgraves der op mod 2,5 tons jord, for blot at fremstille én karat diamant.

  De kommer fra det samme grundstof, nemlig kulstof, men den enkelte diamant kan variere i både størrelse, renhed, gennemsigtighed, form og farve. Mangfoldigheden er enorm og nogle diamanter stråler i lyse grønne, røde, gule eller hvide nuancer, mens andre har en mørk og mere afdæmpet fremtoning. Ens for alle diamanter er imidlertid, at de skal bearbejdes for at komme til deres fulde ret.

  Når diamanterne graves frem af jorden er de ofte svære at få øje på. Fulde af jord, snavs og med skarpe kanter kan de ligefrem fremstå betydnings- og værdiløse. De ligner blot én sten i mængden af andre ordinære sten, men når den først er identificeret som en diamant, er man ikke i tvivl om dens enorme værdi.

  Stor værdi eller ej så kræves der en fintfølende og vedholdende arbejdsindsats for at få diamanten vasket ren, kanterne slebet til og behandlet, førend den kan komme rigtigt til sin ret.
  Først efter denne proces kan den enkelte diamant anvendes til bore- eller skæremateriale i industrien, en pickup på en pladespiller eller som kronen på værket i en halskæde eller vielsesring.

  Talenter

  Diamanter er lavet af Carbon, et grundstof som både vi og mange af de materialer vi omgiver os med, indeholder. Carbon bliver dog til forskellige ting, afhængig af hvilke forhold/betingelser som for eksempel temperatur, tryk og tid du udsætter det for. Konteksten og formålet med udviklingen afgør derfor om det bliver omdannet til bly eller diamanter.

  Talenter minder på mange måder om diamanter. Der har igennem mange år været meget fokus på det enkelte talent, fremfor selve konteksten hvor talenter udvikles.

  Talenterne er svære for virksomhederne at identificere, og der skal oftest ’graves’ længe i den store mængde af kandidater, før et unikt talent dukker op.

  Det, som gør det så svært at identificere talentet er, som med diamanterne, at der ikke er specifikke karakteristika, som kendetegner dem.

  De ’skinner’ alle i forskellige grader, viser forskellige evner og gør mere eller mindre tydeligt opmærksom på deres eksistens.

  Og selv når talentet er spottet, skal den rigtige udviklingsindsats iværksættes, og talentet skal bearbejdes med præcision, vedholdenhed og finesse.

  Hvis ikke dette sker, risikerer virksomheden at ødelægge talentet til stor frustration for både virksomheden og talentet selv.

  Vi former talenter

  LEAD THE TALENT er et talentprogram, som former talentet og får talentet til at udnytte sit potentiale fuldt ud. I gode omgivelser samt det rette mangfoldige og faglige miljø kan talentet få den optimale udvikling.

  Talenterne skal kende sig selv, tro på egne kompetencer og turde stå ved sig selv og sine værdier. Det handler også om at vedkende sig egne udfordringer og begrænsninger, om vedholdende at arbejde mod at blive endnu bedre, samt om at kunne få andre mennesker til at blomstre indenfor givne rammer.

  LEAD THE TALENT udvikler talenter og ledere som er hele mennesker, der fungerer personligt, fagligt og socialt.

  For virksomhederne kan det være som at navigere i blinde, når de søger efter det næste store ledelsestalent. Gennem en grundig analyse og screening udvælger LEAD THE TALENT de dygtigste talenter, blandt hundredvis af ansøgere og letter derved virksomhedernes opgave. Samtidig hjælper vi virksomhederne med at sikre de rigtige rammer for mangfoldig talentudvikling.

  Ved at deltage i LEAD THE TALENT bliver talentet således rustet til at arbejde målrettet, træffe svære beslutninger i pressede situationer, reflektere selvkritisk og tage hånd om sin egen udvikling, samt lede andre i en global og mangfoldig virkelighed.