Advisory Board

Du er her:

Advisoryboardet består af professionelle og højtprofilerede erhvervsfolk med mange års erfaring inden for talentudvikling, ledelse, strategi og forretningsudvikling.
Advisoryboardet skal mødes to til fire gange årligt og skal ud fra et fagligt perspektiv vurdere kvaliteten i projektarbejdet.

De har således fokus på, at slutproduktet lever op til de mål, der er for LEAD THE TALENT.
Advisoryboardet leverer behovsafklaring, giver accept af og sparring på løsninger. De skal dermed kvalitetssikre arbejdet og projektets succes.

Advisoryboardet består af: