High Potentials

Du er her:

LEAD THE TALENT High Potentials

LEAD THE TALENT High Potentials er et 12-ugers intensivt karriere-kickstarter og talentudviklingsprogram for jobsøgende. Et program består af fire samtidige udviklingsforløb, der skal hjælpe deltagerne succesfuldt videre i deres første eller næste job.

Det næste forløb af LEAD THE TALENT High Potentials er i Aarhus og starter til April 2018. Skriv dig op et af vores infomøder nedenfor.

Fire aktiviteter som skal hjælpe dig i job på 12 uger

Virksomhedsmoduler
Virksomhedsmoduler

Du vil besøge danske virksomheder, hvor erfarne erhvervsledere giver indblik i deres virksomheder og strategi samt underviser dig i ledelse og personlig udvikling. På kick-off og de seks moduler lærer du, hvordan man leder sig selv mod resultater, men også hvordan man skaber resultater for en virksomhed gennem andre.

Caseforløb
Caseforløb

Du vil blive en del af en talentgruppe, som bliver matchet med en virksomhed og en case, som passer til jeres profil. Casen vil være en reel problemstilling og udfordring for virksomheden, som med den rette løsning vil kunne skabe værdi for virksomheden. Talentgruppen vil bruge 12 uger på at arbejde på og give en løsning til denne case.

Innovationsagent
Innovationsagent

Igennem en række kursusworkshops med erfarne konsulenter får du en uddannelse som innovationsagent. Du vil lære at bruge brugerdreven innovation og design thinking værktøjer. Du vil blive i stand til selv at løse konkrete udfordringer og drive en innovationsproces, som kan medvirke til vækst i deres fremtidige virksomhed.

Mentor
Mentor

Du vil få en personlig mentor igennem forløbet. En mentor er en erfaren erhvervsleder, som du vil have få én-til-én sparring med ift. dine mål og jobsøgning – herunder hvordan du udnytter dit og mentorens netværk. Formålet med mentorforløbet er at sikre, at du får den støtte, der skal til, for at du kan få det rigtige første job og udvikle dig personligt og fagligt.

Udnyt en unik mulighed – skab dit job her

Tilmeld dig

Sådan ansøger du

Du kan tilmelde dig vores næste informationsmøde via knappen nedenfor. Det er en ikke-forpligtende tilmelding, hvor du skriver dit navn og din mail.

Du vil herefter få en mail med mere information.

Bemærk:

OBS: Er du tilknyttet et andet jobcenter end Aarhus Jobcenter (Randers, Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs osv.), kan du stadig deltage. Tilmeld dig nedenfor og få mere info.

Tilmeld dig

Hvem leder vi efter?

Alle deltagere i LEAD THE TALENT er personer, som er villige til at arbejde med sig selv for at opnå deres ønskede mål om et job.

LEAD THE TALENT og vores samarbejdsvirksomheder tror på, at mangfoldighed i organisationen er afgørende og skaber resultater – så uanset om du har læst kommunikation, business, jura, litteraturhistorie, ingeniør eller sågar dyrlæge, så opfordrer vi til at ansøge til programmet. Vi vil give dig brugbare innovations- og projektværktøjer og matcher dig med virksomheder, der kan drage nytte af din profil.

Herudover er du også et potentielt talent til programmet i vores øjne, hvis du kan identificere dig med et eller flere af de nedenstående punkter:

  • Mod på stor personlig og faglig udvikling – også selvom det gør ondt
  • Villighed til at arbejde fuldtid i 12 uger
  • Højt drive & evne til selvindsigt
  • Villighed til et tage et job, hvor selvledelse er i fokus
  • Empati & kulturforståelse

Uddybning af aktiviteterne i LEAD THE TALENT High Potentials

Kick-off og eksamen

Forløbet starter ud med et storslået kick-off, hvor talenterne klædes på af inspirerende oplægsholdere og eksperter til 12 hæsblæsende uger og det nødvendige mindset, man som deltager skal have. Talenterne vil her også kunne møde mange af virksomhederne og mentorerne i LEAD THE TALENT.

Forløbet afsluttes med en eksamen i alt, hvad talenterne har lært igennem modulforløbet samt præsentere løsningen på deres 12 ugers casearbejde. De vil blive mødt og vurderet af LEAD THE TALENTs Advisory Board. Såfremt de består, vil hvery talent vil modtage et diplom for deres deltagelse.

Virksomhedsmoduler

I modulforløbet besøger talenterne på 12 uger en række danske virksomheder, hvor erfarne erhvervsledere giver indblik i deres virksomheder og strategi samt underviser dem i ledelse og personlig udvikling.

Modulerne og indholdet skifter fra gang til gang. Eksemplerne kunne være at man møder:

  • en HR chef som fortæller, hvordan stærke medarbejdere kommunikerer
  • en direktør, en politiker, fuldmægtige og nyansatte fra kommunen som fortæller, hvordan man får et moderne velfærdssamfund til at køre rundt gennem deres daglige arbejde
  • Falck som presser taleterne som på egen krop kan, hvad det vil sige at tage ansvar, når det brænder på (bogstaveligt talt!)

På kick-off og de efterfølgende virksomhedsmoduler lærer talenterne, hvordan man leder sig selv mod resultater, men også hvordan man skaber resultater for en virksomhed gennem andre. De vil også udføre praktiske opgaver eller løse mini-cases på modulet med virksomhederne.

Et talents udbytte af modulforløbet:

– Personlig ledelse og udvikling
– Netværk med ledere og virksomheder
– Forståelse af arbejdsmarkedet og hvad det kræver at få succes

Jobskabelse: Det enkelte talent vil gå derfra med et kendskab til arbejdsmarked og indsigt i potentielle arbejdsgivere. Han/Hun vil få et styrket CV med diplom – hvis han/hun består eksamen i indholdet for alle modulerne – og få anerkendelse fra store danske virksomheder.

Caseforløb

Før forløbets start vil 4-5 andre talenter blive matchet med en virksomhed og en case, som passer til talenternes profil. Casen vil være en reel problemstilling og udfordring for virksomheden, som med den rette løsning vil kunne skabe værdi for virksomheden. Talentgruppen vil bruge 12 uger på at arbejde på og give en løsning til denne case.

Læs om alle cases og virksomhederne i det kommende program her

Caseforløbet er talentets mulighed for at vise sit værd i en praktisk og vigtig case for en virksomhed, som også er en potentiel fremtidig arbejdsgiver.

Til at løse casen vil talenterne gøre brug for af værktøjerne og kompetencerne, som de opnår via innovationsagent-kurset (jf. nedenfor) samt virksomhedsmodulerne (jf. ovenfor). De vil bruge kursusgangene til at sparre med og få vejledning af konsulenterne på deres gruppes specifikke case.

Gruppen vil under caseforløbet skulle levere og præsentere deres foreløbige resultater for én eller flere ledere i den pågældende virksomhed. Under disse møder med deres casevirksomhed vil de træne deres evne til at pitche for en ledelse, at modtage feedback og planlægge eller justere næste skridt for projektet sammen med deres gruppe. Talenterne i gruppen vil under forløbet også blive bedt om skiftevis at tage lederrollen i deres respektive gruppe. Dette sikre, at virksomheden hører alle lige højt.

For at lykkes og gøre et godt indtryk på virksomheden, som er en potentiel arbejdsgiver, kræver det, at gruppen tager fuldt ejerskab for deres projekt, styrer processen og viser en evne til at arbejde konstruktivt sammen og gøre hinanden bedre.

Et talents udbytte af caseforløbet:

– Relevant 12 ugers erhvervserfaring
– Projektstyring og udvikling af en værdiskabende løsning sammen med gruppe
– Bruger innovationsværktøjer i praksis

Jobskabelse: Hvert talent kan potentielt set få tilbudt job (evt. med løntilskud) hos den pågældende casevirksomhed ved at demonstrere deres faglige kompetencer, deres samarbejdsevner og forståelse for virksomheden. De vil under alle omstændigheder have et betydeligt stærkere CV og en evne til at arbejde selvstændigt med en problemstilling.

Innovationsagent – kursus

Igennem seks kursusworkshops med erfarne konsulenter får talenterne en uddannelse som innovationsagent. De vil lære at bruge brugerdreven innovation og design thinking værktøjer. De vil blive i stand til selv at løse konkrete udfordringer og drive en innovationsproces, som kan medvirke til vækst i deres fremtidige virksomhed.

Hvorfor får talenterne dette kursus? Fordi virksomhederne efterspørger medarbejdere, der kan facilitere deres innovationsarbejde:

”De mest innovative virksomheder forventer en vækst på 62,2 procent de kommende fem år. Det er tre gange højere end de mindst innovative virksomheder. Den største udfordring bliver at omsætte innovative ideer […] samt at finde talenter, der får innovation til at ske.” Bedre innovation er nøglen til vækst, PwC 2013

Innovationsagent-kurset vil løbe parallelt med caseforløbet (se ovenfor), hvilket betyder, at talenterne med det samme vil implementere det, de lærer, i praksis til at skabe værdi for den pågældende virksomhed. Kursusdagene vil også være talenternes rum til at sparre med og blive vejledt af konsulenterne ift. din gruppes case, så de kan være sikker på, at de leverer et værdifuldt stykke arbejde for deres casevirksomhed.

Et talents udbytte af innovationsagent-kurset:

– De nyeste værktøjer inden for design thinking og innovation
– Stærkt teoretisk fundament
– Sparring med erfarne konsulenter

Jobskabelse: Med uddannelsen som innovationsagent vil hvert talent være i stand til at løse konkrete problemer og selvstændigt drive innovations- og forandringsprocesser i en organisation.

Mentorforløb

”Surround yourself with mentors: people who know more than you do and who can make you better at what you do.“ – Joan Lunden, journalist og forfatter

Talenterne vil få et mentorforløb under og efter forløbet. En mentor er en erfaren erhvervsleder – primært fra en af LEAD THE TALENTs samarbejdsvirksomheder, som har integritet og overskud til at engagere sig i et ungt og ambitiøst menneske. Formålet med mentorforløbet er at sikre, at talenterne får den støtte, der skal til, for at de kan nå deres mål i fremtiden med særlig fokus på jobmuligheder og personlig/faglig udvikling.

En mentor er en fortrolig og uafhængig samtalepartner, som ikke er en del af talenternes dagligdag, men en neutral og indsigtsfuld person, der kender talenternes situation. Det er med til at skabe et fortroligt rum, hvor de kan få et andet perspektiv på deres valg.

Talenterne får kontaktinfo på deres mentor og skal selv organisere forløbet med deres mentor. Et normalt forløb består af et opstartsmøde, hvor talenterne og deres mentor afstemmer deres gensidige forventninger og afklarer hvilke temaer, det er særligt vigtigt at komme omkring.

Efter opstartsmødet skal talent selv tage initiativ til at få de kommende møder kalenderen med mentor. Der er normalt 2-3 yderligere møder. Som udgangspunkt er det mentors arbejdsplads, der er mødested, med mindre andet aftales, herunder virtuelle møder. Når forløbet er slut, sender mentee og mentor LEAD THE TALENT en evaluering, så de får samlet op på de erfaringer, de gør i forløbet.

Talentet vil som en ekstra ydelse i forløbet også få adgang til forskellige professionelle erhvervsnetværk med ambitiøse og kompetente talenter og erhvervsledere. De vil skabe værdifulde relationer til gavn for deres egen karriere, øge deres chancer for jobs og løfte deres kompetencer. De vil få inspiration og være del af udvalgte veletablerede og anerkendte nationale og internationale netværk.

Dit udbytte af mentorforløb:
– én-til-én job- og karrierecoaching med erfaren dansk erhvervsleder
– indsigt i flere virksomheder og jobmuligheder

Jobskabelse: Målrettet fokus og konkret plan i jobsøgningen og udnyttelse af eget og mentorernes netværk

Udnyt en unik mulighed – skab dit job her

Tilmeld dig